Facebook Instagram

Zásady spracovania osobných údajov

Vaše súkromie je u nás na prvom mieste.

Naša spoločnosť sa zaujíma o ochranu súkromných údajov našich zákazníkov. Údaje, ktoré ste vložili do formulárov e-shopu neposkytujeme žiadnej ďalšej spoločnosti (s výnimkou prepravcu, pokiaľ bola zvolená doprava). Na bezpečnosť softwaru e-shopu je kladený veľký dôraz. Všetky registračné formuláre spadajú pod zabezpečené pripojenie cez https.

Vami poskytnuté údaje v rámci e-shopu sú určené iba pre úspešné vybavenie či doručenie objednaného tovaru. Zároveň ich využijeme na vylepšenie našich služieb pre Vašu spokojnosť pri nakupovaní. Pri registrácii sú Vaše údaje chránené heslom, ktoré ste si zvolili, a ktoré je uložené do databázy. V prípade, že nie ste zaregistrovaní, sú Vaše údaje na webe uložené len po dobu nevyhnutne potrebnú na spracovanie objednávky (vytvorenie dokladu a prípadné doručenie tovaru na Vami poskytnutú adresu). Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Nižšie uvedené Zásady spracovania osobných údajov sú plne rešpektované.

Zásady spracovania osobných údajov
 

Spoločnosť Rablox, s.r.o. (ďalej Spoločnosť) IČ: 06283284, so sídlom Dušní 8/11, Praha 1, zapísaná na Mestskom súde v Prahe odd. C, vložka 279459, dňa 20. 7. 2017, vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Osobným údajom je teda venovaná zásadná pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje sú o Vás zhromažďované a akým spôsobom ich spoločnosť používa, ak navštívite naše webové stránky alebo ak využijete naše on-line služby (E- shop).
 


A.Osobné údaje a ich spracovanie


A.1 Spoločnosť Rablox, s.r.o. (ďalej Spoločnosť) od zákazníkov spracováva nasledujúce osobné údaje (meno, priezvisko, doručovacia adresa, platobné údaje, telefón a e-mailovú adresu). Tieto údaje sú potrebné na dokončenie objednávky a doručenie tovaru na uvedenú adresu. Bez týchto údajov by nebolo možné daný tovar doručiť.

A.2 Údaje, ktoré ste nám poskytli využívame primárne na včasné doručenie Vašej zásielky. Vaša e-mailová adresa a telefón nám slúžia pre všetku komunikáciu. Na Vašu e-mailovú adresu zašleme potvrdenie objednávky a informácie o expedícii zásielky. Vyrozumenie, že Vaša objednávka je pripravená na vyzdvihnutie na Vami vybranej pobočke príde prostredníctvom SMS. Uvedené telefónne číslo je využité ako kontaktné v prípade nevyhnutnosti oznámiť urgentné informácie spojené iba s expedíciou Vašej zásielky (doručenie zásielky na odberné miesto, správa o konkrétnom čase doručenia od Vami zvolenej zásielkovej spoločnosti, dôležité informácie súvisiace s Vašou zásielkou – nedostupnosť tovaru, zmeny v objednávke , odpovede na Vaše otázky v poznámke v rámci procesu objednávky)

A.3 Pri nákupe v našom e-shope môžete využiť zákaznícku registráciu. Táto registrácia je dobrovoľná a pomáha nám zvýšiť efektivitu nákupu pri opakovaných objednávkach. Registráciou sa stanete našim zákazníkom a získate nárok na využitie špeciálnych zliav a prístup k prioritným bonusom a informáciám o novinkách a akciách. Pokiaľ si to prajete, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z databázy registrovaných zákazníkov VIP klubu alebo z odberu nášho newslettera a budete z našej databázy vymazaní. Zároveň však môžete nakupovať na našom e-shope aj bez registrácie.

A.4 Pokiaľ ste neodmietli zasielanie obchodných oznámení, zašleme Vám newslettery na Váš e-mail. Pokiaľ si v budúcnosti neprajete dostávať ďalšie newslettery, môžete sa kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odkazu, ktorý nájdete v každom newsletteri. Pokiaľ sa odhlásite z odberu, Vaše elektronické kontakty na tento účel už nebudeme využívať.
 


B. Kto má prístup k Vašim údajom

B.1 Vybraní zamestnanci našej spoločnosti spracovávajú Vaše osobné údaje. Títo zamestnanci sú poverení mlčanlivosťou a školení v tom, ako s Vašimi citlivými dátami zaobchádzať.

B.2 Spoločnosť Rablox s.r.o. spolupracuje s dopravcami a ďalšími subjektmi (spracovateľmi), ktorí môžu využiť Vaše dáta na rôzne účely, napríklad na expedíciu zásielok alebo na zlepšenie kvality a ponuky služieb. Pokiaľ je pre spracovanie Vašich dát vyžadovaný Váš súhlas, budeme údaje odovzdávať spracovateľom iba vtedy, keď ste súhlas udelili. Spracovatelia budú mať prístup iba k tým údajom, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich služieb.
 


C. Cookies

C.1 Naše webové stránky používajú súbory cookie, ktoré nám pomáhajú zlepšiť naše služby.

C.2 Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie do Vášho prehliadača a identifikujú špecifické informácie z Vašich predchádzajúcich návštev na webových stránkach. Tieto informácie však neumožňujú identifikáciu osoby používateľa.

C.3 Súbory cookie nám pomáhajú udržiavať správnu funkčnosť našich stránok a zistiť, ktoré stránky a funkcie sú najčastejšie používané. To nám umožňuje čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a taktiež Vám umožní zapamätať si Vaše prihlasovacie údaje, ktoré potom nie je nutné opakovane zadávať.

C.4 Naše používané súbory cookie rozdeľujeme na krátkodobé, ktoré sa používajú iba dočasne a zostávajú uložené vo Vašom zariadení iba do doby, než prehliadač zatvoríte, a dlhodobé, ktoré zostávajú uložené dlhšie.

C.5 Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami, ale tieto informácie Vás neumožňujú identifikovať.

C.6 Pre zlepšenie našich služieb zbierame a evidujeme určité údaje a informácie o činnosti užívateľov na našich webových stránkach. Tieto údaje a informácie však nezahŕňajú osobné údaje a sú spracované v anonymizovanej podobe.

C.7 Používanie súborov cookie si tiež môžete sami upraviť prostredníctvom nastavenia Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie už v predvolenom nastavení, ale môžete ich úplne zakázať alebo povoliť používanie len niektorých z nich.

D. Dĺžka uchovávania Vašich údajov

D.1 Vaše osobné údaje budú uchovávané po potrebný čas. Najmä na nasledujúce účely:

Pokiaľ si u nás nakúpite tovar a zaregistrujete sa, Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu troch rokov. Potom začne nová trojročná lehota plynúť odo dňa, keď uskutočníte poslednú objednávku.
Pokiaľ sa rozhodnete použiť náš kontaktný formulár, poradňu alebo sa nás na niečo spýtate, Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu jedného roka, pokiaľ Vám nezasielame obchodné oznámenie bez nákupu.
Určité osobné údaje uvedené na daňovom doklade budú uchovávané po dobu 11 rokov, v súlade so zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a ďalšími predpismi.

D.2 Pokiaľ nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania Vašich osobných údajov, budú tieto údaje zmazané.
 


E. Zaistenie bezpečnosti


E.1 S osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnými zákonmi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Všetky osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré ich potrebujú na účely uvedené v týchto pravidlách a iba v nevyhnutnom rozsahu. Tieto osobné údaje sú chránené heslom a firewallom.
 


F. Vaše práva a povinnosť informovať F.1 Ako dotknutá osoba, ktorá nám poskytuje svoje osobné údaje, máte práva v súvislosti s ich spracovaním. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu
Právo na výmaz
Právo na obmedzenie spracovania údajov
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov

Právo na prístup umožňuje požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, za akým účelom, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané a či máte právo na ich opravu, výmaz, obmedzenie spracovania alebo vzniesť námietku. Tiež môžete získať kópiu svojich osobných údajov a za to platiť iba poplatok za administratívne náklady.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Pokiaľ už Vaše osobné údaje nie sú potrebné alebo spracovanie je protiprávne, máte právo na výmaz Vašich osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania umožňuje, aby Vaše osobné údaje boli iba uložené a použité iba na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, pokiaľ nebudú vyriešené sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.
Môžete tiež vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu alebo oprávneného záujmu. Pokiaľ vznášate námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už nebudú spracovávané na tieto účely.

F.2 V niektorých prípadoch nemôžeme Vaše údaje odstrániť z dôvodu zákonných predpisov alebo iných opodstatnených dôvodov, ako sú nevyrovnané dlhy. (viď Dĺžka uchovávania Vašich dát) 

Cookies

Náš e-shop používa cookies. Vďaka tomu vám môžeme nabídnúť užívateľský zážitok viac efektívny. Súhlas na ukladanie cookies udelíte kliknutím na políčko „Súhlasím“.
Súhlas môžete odmietnuť tu.